Martinje- tradicionalni pučki običaj

Kako se ovih dana u požeštini slavilo Martinje poznati požeški i jedini u Hrvatskoj vinski kardinal gosp. Vlado Bauer izdvojio je vremena u svom pretrpanom rasporedu te približio članovima naše Udruge taj tradicionalni običaj.  Na oduševljenje tridesetak prisutnih članova gdin Bauer je uz pratnju tamburaša, ministranata i vinskog kuma izvršio obred krštenja mošta u vino. Gosp. Bauer zabavio je članove Udruge šaljivim dosjetkama i slavonskom pjesmom.

Zahvaljujemo gosp. V. Baueru i gosp. D. Glasnoviću na donaciji i organizaciji tradicionalne Martinjske večere.