Aktivnosti u sklopu projekta KRUG

Predstavnici Udruge sudjelovali su na Okruglom stolu s temom sudioničkog upravljanja u kulturi u sklopu projekta KRUG – KultuRa, Umjetnost i Građani održanoj u Brestovcu u četvrtak, 16.1.2020. i završnoj radionici pod nazivom „Skulpture od leda“ u organizaciji POU Obris i Udruge Slama. Posljednja projektna aktivnost u Brestovcu završena je prezentacijom i evaluacijom ovog djela projekta. Do sada su odrađene tri radionice pod vodstvom akademskog kipara Nikole Fallera gdje su za izradu različitih skulptura poslužili slama, lišće i trava. Osnovna ideja projekta bila je razvijati civilno – javno partnerstvo u provođenju inkluzivne misije lokalnih kulturnih organizacija koristeći modele suradničkog upravljanja. Povezivanjem javnih ustanova, udruga i kreativnih pojedinaca želi se stvoriti platforma koja omogućuje održivu participaciju osobama u nepovoljnom položaju u organiziranju, stvaranju i konzumiranju kulturnih programa. Kulturne aktivnosti u Brestovcu odvijale su se na otvorenim prostorima oko školske zgrade, a prezentirani su odlični umjetnički radovi koje su mogli razgledati svi stanovnici i prolaznici.