Okrugli stol-„Informiranost o socijalnim pravima“

20. travnja 2022 godine u suradnji Udruge slijepih GPPSŽ i Centra za socijalnu skrb Požega održan je okrugli stol pod nazivom „Informiranost o socijalnim pravima“. Svrha okruglog stola bila je upoznati članove Udruge sa odredbama novog Zakona o socijalnoj skrbi u dijelovima koji se dotiče ciljane skupine.  Sustav socijalne skrbi, premda bi trebao biti krajnja pomoć osobama s invaliditetom, često je prva i jedina pomoć. Djelatnice Centra za socijalnu skrb Požega Josipa Kolić dipl. soc. radnica i Ana Bagarić mag. soc. rad održale su  predavanje članovima Udruge vezano uz prava i mogućnosti koja ostvaruju preko Centra, izmjenama te  predradnjama za ostvarivanje prava u sustavu socijalne skrbi kao što su doplatak za  pomoć i njegu, osobna invalidnina, naknada za ugroženog kupca energenata, savjetovanja i ostalih prava koja slijepe osobe mogu ostvariti. Članovi su imali priliku postavljati konkretna pitanja na koja su predstavnice Centra odgovarale svakome po naosob.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *