Edukacija u Premanturi

Od 04. do 06. rujna u ERKS Premantura Hrvatski savez slijepih organizirao je edukaciju /izobrazbu upravljačkih i operativnih predstavnika temeljnih udruga Članica s ciljem prijenosa specifičnih znanja u području u kojem djeluju Hrvatski savez slijepih i njegove temeljne udruge Članice a na kojoj je sudjelovala i naša Udruga. Program je osmišljen temeljem planiranih inovativnih modela financiranja i pružanja socijalnih usluga u sljedećem razdoblju. Teme su bile vezane uz područje radnih odnosa kroz projektno financiranje, organizaciju rada, upravljanje projektnim timom, te druga područja važna za kvalitetnu provedbu projekata u udrugama u skladu s modelima financiranja i izmjenama i dopunama Zakona o radu, te uvjetima prijavljivanja na pozive općenito s posebnim naglaskom na prijavljivanje institucionalnih podrški kao preduvjeta za ulazak u temeljno sustavno financiranje.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *