O udruzi

Udruga slijepih Požeško-slavonske županije je osnovana prije 60 godina, davne 1954. godine u mjesecu travnju. Od tada Udruga djeluje na ovome prostoru bez prekida skrbeći se o slijepima i za slijepe. Članica je Hrvatskog saveza slijepih i njena osnovna djelatnost i program rada naslonjene su i usklađene sa Statutom i Programom Saveza.

Članstvo Udruge čine:

  • redovni  članovi – članovi koji udovoljavaju Postavkama međunarodne definicije sljepoće,
  • nominalni  – koji nemaju radnu sposobnost,
  • pridruženi članovi  – to su fizičke osobe i osobe oštećena vida koje ne udovoljavaju postavkama međunarodne definicije sljepoće, a voljne su  svojim radom ili materijalnim sredstvima pridonijeti radu Udruge i prihvatiti prava i obveze iz Statuta Udruge;
  • počasni članovi – su osobe koje su izuzetno zaslužne za rad Udruge i imenuje ih Skupština na prigodnim obljetnicama.

Udruga je kroz ove godine izrasla u prepoznatljivu organizaciju za pomoć slijepim osobama i osobama oštećena vida.
Shodno ovome  Udruga je pokrenula i realizirala uz sufinanciranje Ministarstava,  lokalne zajednice, donatora i partnera niz aktivnosti, projekata i programa. Sve navedeno usmjereno je u integraciju i reintegraciju slijepih, slabovidnih i kasnije oslijepljelih osoba u društvenu zajednicu  i svakodnevni život.
Naročita pozornost usmjerava se na mlade i mlađe osobe, na njihovu edukaciju, informiranost, stručnu izobrazbu i organizirano provođenje slobodnog vremena.
Za provođenje navedenih  aktivnosti , projekata i programa  za mlade, kao i za ostale članove različite dobi na raspolaganju je:

  • dvorana za edukacijske, kulturne i društveno zabavne aktivnosti,
  • računalni centar s prilagođenom opremom u sklopu kojeg će uskoro biti knjižnica i čitaonica,
  • opremljena dvorana za šport i rekreaciju,
  • priručna kuhinja

Svi ovi sadržaji smješteni su u za osobe s invaliditetom pristupačnoj zgradi s potkrovljem cca 150m²
U zgradi je sjedište Udruge i uredski prostor  cca 30m²
Udruga ima na korištenju i uređeni i ograđeni dvorišni prostor s nadstrešnicom (sve zajedno cca 250 m2 ).

Cjelokupan ovaj prostor na raspolaganju je našim članovima  svakodnevno, pojedinačno, grupno ili u sklopu organiziranih mjesečnih i tjednih druženja, Sve kulturne, zabavne, športsko rekreacijske aktivnosti, kao edukativne i druge radionice provode se uz asistenciju djelatnica Udruge i volontera.
Udruga skrbi i nadalje će skrbiti i potpomagati svoje članove slabijeg imovinskog stanja prosljeđivanjem pristiglih donacija  u različitim artiklima ili prigodnih novčanih donacija, te pružati sveobuhvatnu pomoć u ostvarenju Zakonom određenih   prava osoba s invaliditetom kod  Ministarstva zdravlja, Ministarstva socijalne politike i mladih, HZZO-a, HŽ-a, HRT-a, T-com-a, lokalne uprave i samoupravi i sl.
Za svoje članove Udruga slijepih PSŽ organizira tijekom godine izlete u prirodu u bližu okolicu, ali i u druge krajeve Lijepe naše.

Obzirom da udruga djeluje u ruralnoj sredini u kojoj javni prijevoz slabo pokriva područje i skup je za naše članove, udruzi i njenim članovima bi bilo od velike pomoći posjedovanje adekvatnog prijevoznog sredstva poput kombi vozila. Na taj način veći broj članova bi mogao prisustvovati na edukacijama, radionicama i druženjima što bi u velikoj mjeri doprinijelo smanjivanju njihove socijalne isključenosti.