Videći pratitelj

Donator: Ministarstvo socijalne politike i mladih

Partneri na programu: Hrvatski savez slijepih; Hrvatski zavod za zapošljavanje; Caritas; Crveni križ

Iznos programa: 55.488,00 kn godišnje; Ukupno 166.464,00 kn

Vrijeme provedbe: 2013. – 2015.

Ovim trogodišnjim programom predviđene su slijedeće aktivnosti:

Voditelj programa sačinit će procjenu potreba korisnika za socijalnim uslugama, organizirati videću pratnju za članove, voditi će predviđenu evidenciju o uslugama, pružati će zajedno s izvoditeljem programa informacije o zakonskim pravima i mogućnostima, i socijalnim uslugama koje se nude korisnicima.

Izvoditelj – videći pratitelj obavljat će slijedeće aktivnosti i usluge:

Posredovati će pri izdavanju potvrda i ishođenju istih, naručivanje, pratnja prilikom posjeta liječniku, u državne institucije radi pribavljanja potvrda, uvjerenja i sl., pomoć pri korištenju računala i sportske opreme, pomoć pri nabavljanju potrepština, poštanskih, bankovnih i drugih usluga, obuka u vještinama i pomoć pri snalaženju i obavljanju kućanskih poslova, pomoć i pratnja prilikom kulturnih, zabavnih i sličnih potreba. Pomoć i pratnja pružat će se u mjestu stanovanja, a po potrebi će videći pratitelj pružati uslugu videće asistencije od mjesta stanovanja do institucije gdje se usluga obavlja.