Dnevni arhivi: 21. rujna 2021.

Kreativna radionica

Kreativne ruke naših korisnica uz asistenciju djelatnica Udruge ovaj dan su iskoristile za izradu mirisnih svijeća. Kroz kreativno izražavanje članovi razvijaju pozitivnu percepciju o sebi kao stvaralačkom biću kojem invaliditet nije prepreka . Razvija se motorika , taktilno osjetilo te koordinacija pokreta kao i samopouzdanje. Sudjelovanjem na kreativnim radionicama, slijepe osobe stječu nova znanja i vještine , što pridonosi njihovoj samostalnosti i socijalnom uključivanju.