Radionica razmjene iskustava

Udruga slijepih Pakrac – Lipik u okviru projekta „Nismo sami“  odobrenog u sklopu poziva „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I„ financiranog bespovratnim sredstvima Europske Unije i Europskog socijalnog fonda kojeg zajednički provode Grad Pakrac i partneri Udruga slijepih Pakrac-Lipik, Hrvatski crveni križ ,Centar za socijalnu skrb Pakrac te Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana  održala je 26. svibnja 2021. godine radionicu razmjene iskustva na kojoj su sudjelovali naši članovi Đurđica Šerer, Nevenka Jonjić i Goran Grgić.