Radionica razmjene iskustva

Udruga slijepih Pakrac – Lipik u okviru projekta „Nismo sami“  odobrenog u sklopu poziva „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I„ financiranog bespovratnim sredstvima Europske Unije i Europskog socijalnog fonda kojeg zajednički provode Grad Pakrac i partneri Udruga slijepih Pakrac-Lipik, Hrvatski crveni križ ,Centar za socijalnu skrb Pakrac te Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana održala je 18. kolovoza 2021. godine drugu radionicu razmjene iskustva na kojoj su sudjelovale naše članice Đurđica Šerer, Nevenka Jonjić i Kristina Markanjević. Radionica je održana u prostorijama Udruge slijepih Pakrac – Lipik te u Planinarskom domu Omanovac.